Missie en Visie

Missie
Van Bekkum bouwt. Dat doen wij op onze eigen kenmerkende manier: trots, betrokken & vol lef! De kwaliteit, die vroeger zo gewoon leek, is vandaag nog steeds onze norm. Om te kunnen bouwen met de hoogste kwaliteit, blijven wij investeren in kwaliteit en duurzaamheid. Ook tijdens het bouwen houden we continu rekening met de omgeving en alle betrokkenen. 

We houden van uitdagende projecten, in de overtuiging dat onze opdrachtgevers, hun werknemers en de uiteindelijke gebruikers er beter van worden. 

 

"Wij zijn breed actief in wonen, bedrijfshuisvesting en de zorg. Onze aanpak is projectmatig en dienstverlenend. Onze inbreng strekt echter verder dan bouwproductie alleen. Wij zien kansen om initiatief te nemen, klanten te inspireren en samen te brengen.

Dankzij ons 100-jarig bestaan beschikken wij over ruime ervaring en breed georiënteerde kennis. Er moet een duidelijke taak voor ons zijn, die verder gaat dan alleen de bouwproductie. Dit uit zich in bouwteams, CPO-opdrachten, bouwinitiatieven en ontwikkelingen. Wij richten ons niet op particuliere opdrachten."

 

Visie

De visie van Van Bekkum reikt verder dan het gebouw zelf. Een goed bouwwerk heeft een lange levensduur: Van Bekkum bouwt dan ook solide werken. Ondanks dat marges daarmee mogelijk onder druk komen te staan, bouwen wij altijd voor die lange levensduur. Al tijdens de bouw houden wij rekening met de toekomstige renovatie of het einde van een bouwwerk. Daarom staan wij voor duurzaamheid en circulair bouwen. 

 

"Wij zijn geen aannemer, maar een gepassioneerd bouwer. Onze manier van werken is helder, transparant en betrokken. Woningen en gebouwen waar ooit de ‘Van Bekkum-vlag’ heeft gewapperd, worden nog steeds verkocht met het Van Bekkum kwaliteitslabel. En dat willen wij zo houden.Wij geven nooit zomaar op, en gaan door om samen met de klant te komen tot de beste oplossing en het mooiste duurzame resultaat. Daar gaan we voor.

  

Trots, betrokken & vol lef!

"Trots, betrokken & vol lef! Een project dat staat voor onze visie en missie, is de realisatie van Hal 6 bij De Nieuwe Stad in Amersfoort: www.denieuwestad.nl. Een mooie uitdaging, dankzij de zwevende constructie boven een bestaand gebouw. Een mooie samenwerking met onze partners. En een prachtig resultaat!

 

Familiebedrijf

Van Bekkum is een traditioneel familiebedrijf. Sinds 1923 zijn we actief in de omgeving van Amersfoort. Momenteel wordt het bedrijf geleid door de derde generatie: André van Bekkum. De kernwaarden van de familie zijn nog steeds terug te vinden in ons bedrijf: sociale betrokkenheid en het streven naar de hoogste kwaliteit met oog voor omgeving en samenleving.

   

Kwaliteit

Kwaliteit zit ons in het bloed. Een mooie anekdote is dat de vader van André van Bekkum regelmatig de stofzuiger van zijn moeder leende om een huis 'spik en span' op te leveren. Dat gevoel voor kwaliteit is gebleven. Het is typerend voor de vierde generatie Van Bekkum die momenteel wordt klaargestoomd om ons bedrijf de komende jaren te leiden.

 

Loyaliteit

Ook loyaliteit is voor ons belangrijk: naar onze medewerkers toe, en omgekeerd. Zonen traden bij ons in de voetsporen van hun vaders. Het ziekteverzuim en het verloop is bij ons dan ook bijzonder laag. Omdat we onze kennis en ervaring kunnen behouden, zijn we in staat om de hoogste kwaliteit te blijven leveren.

 

Saamhorigheid

We hebben weinig hiërarchie, er zijn korte lijnen en we hebben een actief opendeurbeleid. Het familiegevoel komt ook tot uiting in de saamhorigheid waarmee we onze gezamenlijke doelen bereiken.

 

 

 

Flexibel en uniek

Waarin Van Bekkum zich onderscheidt? Wie je het ook vraagt, het antwoord is altijd hetzelfde: “Van Bekkum is flexibel, en Van Bekkum is uniek”. 

Onze mensen realiseren de flexibiliteit in onze projecten. Uiteraard heeft het bouwproces zijn fases, maar daarbinnen is veel mogelijk. Onze mensen denken mee over de juiste oplossing. Daarbij geldt steevast: “Het onmogelijke doen we meteen, wonderen duren iets langer”.

 

Trots, betrokken & vol lef

Aan de vooravond van de recente financiële crisis won Van Bekkum de tender voor het project Ithaka in Almere. Ondanks deze financiële crisis (of misschien dankzij) hebben we daar 100 prachtige woningen gerealiseerd. Trots, betrokken & vol lef! 

 

Met een innovatief financieringssysteem waar zelfs de banken bewondering voor hadden, hebben we weinig concessies gedaan in de realisatie. Het gevolg: de nominatie voor De Gouden Piramide (de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap)! Een impressie van het proces en het resultaat:

 

 

Transparante samenwerking

Wij realiseren ons als geen ander dat bouwen een proces is van optimaal samenwerken. Ook al zijn we de initiatiefnemer: er zijn altijd afhankelijkheden. Elke keer blijkt weer dat de juiste samenwerking leidt tot het beste resultaat. In die samenwerking zijn we altijd transparant.

 

De open en eerlijke houding van elke medewerker van Van Bekkum wordt weleens met argusogen bekeken. Maar er zijn geen dubbele agenda's. Ook al bouwt Van Bekkum "in beton": de processen en afspraken zijn altijd glashelder en transparant.

 

Agile werken

De 'nieuwe manier van werken', waarbij elk project zoveel mogelijk agile wordt uitgevoerd, sluit naadloos aan bij onze filosofie. Bij de start van het project bepalen we de benodigde kaders. De gedetailleerde invulling regelen we gedurende de looptijd. De voordelen: elk project kan sneller starten en bovendien hebben we kortere doorlooptijden. Iedereen weer blij.

 

Elke deelnemer neemt zijn verantwoordelijkheid, en de opdrachtgever blijft altijd aan het stuur. Als bewijs van de transparantie zorgen we altijd voor inzicht in de begroting. Wel zo prettig voor de samenwerking.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Een bouwteam – met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid - is een voorwaarde om op deze manier te werken. Samen zijn we verantwoordelijk voor het geheel. Zo voorkomen we dat er onevenredig veel risico bij een van de partners komt te liggen. En dat werkt wel zo prettig.

 

Ogenschijnlijk onmogelijk

We zoeken altijd naar het unieke karakter van een project: bij de opdrachtgevers (zoals een CPO), de samenwerking of de unieke oplossingen bij de realisatie. We staan in onze regio dan ook bekend als de expert op het gebied van ogenschijnlijk onmogelijke projecten. De creativiteit en het lef dat Van Bekkum kenmerkt, maakt dat die projecten uiteindelijk toch slagen.

 

Uniek in constructie en uniek in uitvoering

We zijn trots op het werk dat wij uitvoeren. Omdat Van Bekkum altijd op zoek is naar het bijzondere in het project – de locatie, uitvoering of samenwerking - blijven we onszelf continu uitdagen. Dat unieke karakter is alleen mogelijk met de nodige flexibiliteit.

 

Van Bekkum is niet te omschrijven met één soort gebouw of oplossing. Onze gebouwen zijn uniek. Onze diversiteit is uniek.

 

Duurzaamheid

Een duurzaam gebouw moet energie, materiaal en water besparen. Andere eisen zijn: een gezond binnenklimaat, de beperking van de CO2-uitstoot en het gebruik van herbruikbare materialen.

 

 

Op deze manier leveren wij onze bijdrage aan duurzaamheid. Als wij over 300 jaar deze aarde verlaten, moet het niet meer zichtbaar zijn dat we er zijn geweest. Daarin onderscheidt circulair bouwen zich van duurzaamheid. Bij aanvang denken we al na over de volgende bestemming van de gebruikte middelen.

 

Trots

De Ecowijk in Houten (CPO), gerealiseerd door Van Bekkum, is een schoolvoorbeeld van onze duurzame manier van bouwen, met het hele bouwteam. Kijk voor meer informatie op Ecowijk Mandora

 

 

Een ander aansprekend project is CPO Arneco. Van de oorspronkelijke boerderij zijn de gevels blijven staan. Daarbinnen zijn nieuwe woningen gerealiseerd. Hier gaat de duurzaamheid nog verder en hebben we zelfs een gescheiden toiletoplossing gerealiseerd om eigen mest te kunnen gebruiken.

 

 


Op zoek naar betrokken bouwers?


Of volg ons op social media